Välkommen till GODSSERVICE!

kyrkbackenkyrkbacken
kyrkbacken
Besöksadress:
Godsvägen 17
784 72 Borlänge

​​​​​​​Telefon:
0243-131 50

Snabba fakta

  • 1991 Startpunkt
  • 160 Anställda
  • 100 fordon
  • 200 MSEK omsättning
Godsservice bedriver distributionstrafik åt DB Schenker i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland.
Dessa bolag ägs av Kyrkbacken i Falun som är en privatägd transportkoncern.

Koncernen omsätter cirka 200 MSEK och har 160 anställda samt förfogar över 100 fordon. Kyrkbacken i Falun AB har sitt administrativa säte i Borlänge på Godsvägen 17 där även koncernledningen sitter placerad.

Koncernens övergripande mål är att vara ett företag som hjälper kundens kund genom högre service än vad kunden kan ge själva. Detta genom att samlasta flera kunders gods och därmed uppnå maximalt kapacitetsutnyttjande både för miljön och ekonomin för alla parter i kedjan till slutkund. 


Historia:

1991 Förvärvades Adena Pickos lokalkontor i Borlänge.

1993 bildades Kyrkbacken i Falun som moderbolag till Adena Pickos Dalarna. 

2002 gick de två lokala distributionsbolagen i Dalarna, Godsservice och Siljans Fjärr samman under namnet Godsservice i Dalarna AB. På så sätt samlades merparten av krets och distributionstrafiken i Dalarna under en gemensam ledning. 

2004 byter Adena Pickos namn till Jetpak. 

2005 förvärvades Godsservice i Västernorrland och 2006 Godsservice i Gävleborg. 

2009 övertar Godsservice i Dalarna Jonsson Frakts Transporter i Västerdalarna. 

2012 certificerades Kyrkbacken i Falun, Godsservice i Dalarna, Godsservice i Gävleborg och Godsservice i Västernorrland i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. 

2013 byggdes en terminalfastighet på Godsvägen 17 i Borlänge i nära anslutning till Schenker för en förbättrad samordning av verksamheten.

2016 Förvärvades Hedemora Miljö/Renhållning, ett åkeri i Hedemora med flera verksamhetsområden, så som bl.a. slambilar, pellets och återvinning. 

2018 Förvärvades konkursboet i Leverera, en budbilsverksamhet i Gävle; franchisetagarrätten för Jetpak i Gästrikland; BS Sanering, spolning och filmning i Avesta med omnejd; samt distributionstrafiken för DB Schenker i Borlänge. 

Syftet med dessa förvärv var att genom gemensamma inköp och samlad administration inom ett närliggande område uppnå stordriftsfördelar i en för övrigt begränsad verksamhet. Sammanslagningen har varit lyckosam och stora resurser har lagts på att utveckla arbetsledningen och personal. Läs mer om detta under arbetsmiljö. 

Kontaktpersoner:

Styrelse:

Ordförande:
Stig Wiklund
Ordinarie ledamöter:
Tommy Fagerström
Fredrik Fagerström
Hans-Peter Brattberg​​​​​​

DSC 0389 1 DSC 0389 1
DSC 0389 1
Tommy Fagerström
VD / Koncernchef
070-55 33 255
tommy@godsservice.se
DSC 0366 1 DSC 0366 1
DSC 0366 1
Anneli Munther
Ekonomi / Löner
​​​​​​​
anneli.munther@godsservice.se
DSC 03841DSC 03841
DSC 0384
Fredrik Fagerström
Godsservicebolagen
070-251 86 97
fredrik@godsservice.se
DSC 0365 1 DSC 0365 1
DSC 0365 1
Karin Johansson
Ekonomi
0243-275 132
karin.johansson@godsservice.se