Välkommen till GODSSERVICE!

Besöksadress:
Godsvägen 17
784 72 Borlänge

​​​​​​​Telefon:
0243-131 50

Snabba fakta

  • 1991 Startpunkt
  • 160 Anställda
  • 100 fordon
  • 200 MSEK omsättning
Godsservice bedriver distributionstrafik åt DB Schenker i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland. Fjärrverksamheten finns i Godsservice Fjärrtrafik i Mellansverige. 

Se fliken "Godsservice" för kontaktinformation för respektive bolag. 

Dessa bolag ägs av Fagerströmbolagen AB (tidigare Kyrkbacken i Falun AB) som är en privatägd transportkoncern.

Koncernen, tillsammans med övriga systerbolag omsätter cirka 230 MSEK och har ca 200 anställda samt förfogar över ca 160 fordon. Moderbolaget Fagerströmbolagen AB har sitt administrativa säte i Borlänge på Godsvägen 17 där även koncernledningen sitter placerad.

Koncernens övergripande mål är att vara ett företag som hjälper kundens kund genom högre service än vad kunden kan ge själva. Detta genom att samlasta flera kunders gods och därmed uppnå maximalt kapacitetsutnyttjande både för miljön och ekonomin för alla parter i kedjan till slutkund. 


Kontaktpersoner:

Styrelse:

Ordförande:
Stig Wiklund
Ordinarie ledamöter:
Tommy Fagerström
Fredrik Fagerström
Hans-Peter Brattberg​​​​​​

DSC 0389 1 DSC 0389 1
DSC 0389 1
Tommy Fagerström
VD / Koncernchef
070-55 33 255
tommy@godsservice.se
DSC 0366 1 DSC 0366 1
DSC 0366 1
Anneli Munther
Ekonomi / Löner
​​​​​​​
anneli.munther@godsservice.se
DSC 03841DSC 03841
DSC 0384
Fredrik Fagerström
Godsservicebolagen
070-251 86 97
fredrik@godsservice.se
DSC 0365 1 DSC 0365 1
DSC 0365 1
Karin Johansson
Ekonomi
0243-275 132
karin.johansson@godsservice.se